փակիր գրադարանի այս բաժինը Թութիւնճեան, Ռուբէն
Դիտել փաստաթուղթը Սաթինիկ Տրդատ