փակիր գրադարանի այս բաժինը Թրուզ Թովմաս
Դիտել փաստաթուղթը Վարժապետին տրամաբանութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Տրամաբանութիւն