փակիր գրադարանի այս բաժինը Լէսսինգ Գոտհոլդ Է.
Դիտել փաստաթուղթը Նաթան իմաստուն