փակիր գրադարանի այս բաժինը Թօփալեան, Հռիփսիմէ Գ.
Դիտել փաստաթուղթը Հիքեայէյի Ռօպէնսօն