փակիր գրադարանի այս բաժինը Իսպենեան, Քերովբէ
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսի չարչարանաց վրայ ըղձական մտածութիւնք կամ աղօթագիրք