փակիր գրադարանի այս բաժինը Լուֆթիեան, Տաճատ (Տ. Լ.)
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճալի մանրավէպներ ժողովրդական
Դիտել փաստաթուղթը Վրէժ