փակիր գրադարանի այս բաժինը Իւսկիւտարլեան, Պետրոս
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր տօնասիրաց կամ ընթերցմունք կիրակի ու տօն օրերուն համար պատարագին մէջ կարդացած ընթերցուածոց և աւետարանաց վրայ