փակիր գրադարանի այս բաժինը Լամարթին, Ալֆոնս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին մտածութիւնք բանաստեղծականք
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնակք Լամարթինեայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրազիէլլա (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Կրացիէլլա (1874)