փակիր գրադարանի այս բաժինը Կեսար Յուլիոս Գայիոս
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարանք գալլիական պատերազմին