փակիր գրադարանի այս բաժինը Կոմբ
Դիտել փաստաթուղթը Խնամատարութիւն երեխայոց մարմնական եւ բարոյական