փակիր գրադարանի այս բաժինը Կօլտօնի, Քարլօ
Դիտել փաստաթուղթը Առաքինութիւն Բամէլայի