փակիր գրադարանի այս բաժինը Կէսներ Սողոմոն
Դիտել փաստաթուղթը Քերթուած ի մահն Աբէլի