փակիր գրադարանի այս բաժինը Հասան-Ջալալեան Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Առ գերագոյն Ազգային ժողովն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք (1878)