փակիր գրադարանի այս բաժինը Կրօսսի, Թօմազօ
Դիտել փաստաթուղթը Մարքօ Վիսքօնթի