փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղուկասեանց, Հ.
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1878)