փակիր գրադարանի այս բաժինը Ղեբուբնա Եդեսացի
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Աբգարու թագաւորի Հայոց, եւ քարոզութիւնք սրբոյն Թադէի առաքելոյ