փակիր գրադարանի այս բաժինը Ճէլալեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Առձեռն բառարան հայկազնեան լեզուի (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Լուդովիկոս ԺԶ