փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Ն. Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիարակ մանկանց կամ վարժութիւնք ընթերցանութեան եւ բարոյական դասուց