փակիր գրադարանի այս բաժինը Հիւկօ Վիքթօր
Դիտել փաստաթուղթը Անճէլօ
Դիտել փաստաթուղթը Գլօտ Կէօ
Դիտել փաստաթուղթը Դատապարտեալի մը վերջին օրը
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայրը եղբօր դէմ
Դիտել փաստաթուղթը Իմպէռ Կալլուա
Դիտել փաստաթուղթը Լուքրեցիա Պօրճիա
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Նօդր-տամ Բարիզի: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Պապ
Դիտել փաստաթուղթը Ռւյ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոս ի Վատիկան