փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովուեան, Նիկողոս
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւնք երկու ծածկագիր յիշատակարանաց Անի քաղաքի եւ Հոռոմոսի վանուց