փակիր գրադարանի այս բաժինը Հիւնքեարպէյէնտեան, Յովհան
Դիտել փաստաթուղթը Ստուգաբանական բառարան հայ լեզուի