փակիր գրադարանի այս բաժինը Հօլիսթէր, Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Գըզլարըն թալիմ ու թէրպիյէսի