փակիր գրադարանի այս բաժինը Մատթէոս Կոստանդնուպօլսեցի
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ