փակիր գրադարանի այս բաժինը Մատթէոս Ուռհայեցի
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն