փակիր գրադարանի այս բաժինը Մարկոսեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ եւ սրբազան պատմութեան Աւետարանի