փակիր գրադարանի այս բաժինը Մաթկեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Մուշեղ եւ Կալինիկէ կամ պսակ մը յանջրդի