փակիր գրադարանի այս բաժինը Մալխասեանց, Ստեփան
Դիտել փաստաթուղթը Գրաբարի համաձայնութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ պատմութիւն Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի եօթանասուն եւ հինգամեայ գոյութեան (1824-1899)