փակիր գրադարանի այս բաժինը Մ. Գ. Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը խօսք այն Հաւաստիք միասնական հաւատոյ սկզբանց ըսուած գրուածքին վրայ