փակիր գրադարանի այս բաժինը Մամուրեան, Մատթէոս
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը (1880)
Դիտել փաստաթուղթը Անկլիական նամականի կամ հայու մը ճակատագիրը (1881)
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին ընթերցարան
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի հայերէն շարադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն դպրոցաց համար: Մասն Բ: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ ընդհանուր պատմութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական նամականի