փակիր գրադարանի այս բաժինը Մելքիօր
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմաստասիրութեան Մելքիօրայ