փակիր գրադարանի այս բաժինը Մերքս, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Türkische Sprichwörter ins Deutsche übersetzt