փակիր գրադարանի այս բաժինը Մէզպուրեան, Ներսէս
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ հայ ընթերցանութեան կամ նոր քերական
Դիտել փաստաթուղթը Արաքսիա
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան Նոր տարւոյ եւ տօնախմբութեան
Դիտել փաստաթուղթը Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք
Դիտել փաստաթուղթը Սահմանադրութիւն եւ առաջին պատրիարք սահմանադրական