փակիր գրադարանի այս բաժինը Աղաջանեան, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Բովանդակութիւն Ս. Աւետարանի