փակիր գրադարանի այս բաժինը Մինասեան, Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ի տօնի գլխաւոր առաքելոցն Պետրոսի եւ Պօղոսի պաշտպանից նախագահական վարժարանիս