փակիր գրադարանի այս բաժինը Մկրեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձանք եւ յիշատակարան