փակիր գրադարանի այս բաժինը Միշոյ Փարիզեցի
Դիտել փաստաթուղթը Թէ ինչպէս հռովմէական եկեղեցին ոչ եւս է կաթուղիկէ եկեղեցի