փակիր գրադարանի այս բաժինը Միրզայեան Յովհան Վանանդեցի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք Յովհաննու Վանանդեցւոյ Բենիկ կոչեցեալ վարդապետի
Դիտել փաստաթուղթը Կերակուր քահանայից
Դիտել փաստաթուղթը Հերքումն կարծեաց գնալոյ Սրբոյն Պետրոսի ի Հռովմ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ ներբողական ի Սուրբ խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան հանդիսիցն Հայկայ Արամայ եւ Արայի