փակիր գրադարանի այս բաժինը Միրիմանեան, Յովսէփ
Դիտել փաստաթուղթը Մարդու կազմուածք