փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթար Այրիվանեցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակագրական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1860)