Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մխիթարյան, Աբէլ
Title: «Անուշաւան» ասացեալ վիպասանութեան վրա Յակոբայ Կարինեանց «Մի քանի խօսքի» հերքումը
Publisher (standardized): տպ. Համալսարանի
Publisher (as it is on book): Печатано въ Москвь въ Университетской типографiи
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվա
Year of Publication: 1863
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին և վերջին էջերից: Հեղինակի, տպարանի, տպագրության վայրի տվյալները վերցված են գրքի վերջից:
Շարվ. 16x10 սմ։
40 էջ։
File size: 9,76 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 96562-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia