փակիր գրադարանի այս բաժինը Մժեժեան Մարտիրոս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբ բենարան կամ բանալի հայերէն վերծանութեան