փակիր գրադարանի այս բաժինը Մսերեան, Մսեր
Դիտել փաստաթուղթը Խմբագիր չափածոյ բանից Մսերայ Մագիստրոսի Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում այն է մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի պէտս հայկազնեայ մանկանց (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւատապատում կամ մանր ուսմունք քրիստոնէական հաւատոյ ի Մսերայ Վարժապետէ Գրիգորեան Զմիւռնացւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Հրահանգ քրիստոնէական հաւատոյ ըստ ուղղափառ դաւանութեան եկեղեցւոյ Հայաստանեայց
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք ազգային եկեղեցական պատմութեան, ի պէտս հայկազնեաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան կենաց եւ գործոց մեծանուն պայազատաց Լազարեան տոհմի: Մասն 1-3
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լազարեան ճեմարանի (1860)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում այն է համառօտութիւն աւետարանական պատմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսապատում կամ մանր ուսմունք սրբազան պատմութեան Աւետարանի