փակիր գրադարանի այս բաժինը Մխիթարեան, Ստեփանոս
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն հռչակաւոր մեծի ուխտին Այրի վանաց Սրբոյն