Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Նազարեան, Ստեփաննոս
Title: Վարդապետարան կրօնի հասարակաց հայախօսութեամբ
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Լազարեանց քաջափայլ պարոնների տպարանումը
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Մոսկվայի մէջ
Year of Publication: 1853
Notes: Մասն առաջին, որ պարունակումէ իւր մէջ` Ա. Քրիստոնէական հաւատի ուսումն: Բ. Քրիստոնէական բարոյականութիւն: Գ. Սուրբ պատմագրութիւն:
Տիտղոսաթերթի վրա այլալեզու գրություն:
Շարվ. 17x9 սմ։
264 էջ:
File size: 59,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, Լեո-1475
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia