փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհաննէս Դրասխանակերտցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Յովհաննու կաթողիկոսի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1853)