փակիր գրադարանի այս բաժինը Մօնֆօրթ, Ֆ.
Դիտել փաստաթուղթը 'Աֆվ, եախօտ մաղֆէրէթ
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահը արամագ
Դիտել փաստաթուղթը Էվամիր ի իլահիյէնին հիւքմիւ հալա նաֆըզ տըր
Դիտել փաստաթուղթը Թէպրիր
Դիտել փաստաթուղթը Թէսէլլի էտիճի
Դիտել փաստաթուղթը Իման վէ իգրար
Դիտել փաստաթուղթը Ինսանըն կիւնահը
Դիտել փաստաթուղթը Իսպաթը վաճիպ իւլ վիւճուտ
Դիտել փաստաթուղթը Կիւնահըն ճէզասը
Դիտել փաստաթուղթը Հագգ Ալլահ
Դիտել փաստաթուղթը Յիսուսըն շէհատէթի
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոսըն ինսանլըղը