փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովսէփեան, Գարեգին
Դիտել փաստաթուղթը Խոսրովիկ թարգմանիչ
Դիտել փաստաթուղթը Սասմայ ծռեր