փակիր գրադարանի այս բաժինը Մորթման
Դիտել փաստաթուղթը Հայ բեւեռաձև արձանագրութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Հատուածք պատմութեան Հայաստանի