փակիր գրադարանի այս բաժինը Յակովբեան, Վահան
Դիտել փաստաթուղթը Նոր թուագիտութիւն: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Նոր թուագիտութիւն: Հտ. Բ