փակիր գրադարանի այս բաժինը Յովհան Գառնեցի
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթք իւրաքանչիւր աւուրց շաբաթու